اطلاعیه شهریه مقطع دکتری نوبت دوم دانشگاه معارف اسلامی سال تحصیلی 97-1396
12/02/1396

با توجه به مصوبه هیأت امنای دانشگاه معارف اسلامی، شهریه دوره نوبت دوم مقطع دکتری سال تحصیلی 97-1396 به شرح زیر اعلام می گردد :

* تذکرات :

- طول دوره تحصیل در مقطع دکتری، 8 نیم سال می باشد.

- پذیرفته شدگان در هر نیم سال تحصیلی 12.5 درصد از کل شهریه را پرداخت می نمایند.

-  پذیرش نوبت دوم دانشگاه معارف اسلامی، از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد.

شهریه دانشجویان مقطع دکتری (نوبت دوم) – سال تحصیلی 97-1396

دوره

گروه آموزشی

مبلغ کل شهریه دوره (به ریال)

توضیحات

نوبت دوم

علوم انسانی

598.950.000
پانصد و نود و هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار

اعمال حدود 10 درصد افزایش شهریه در مقطع دکتری تخصصی

منبع خبر: مركز اجراي آزمون

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط