کارگاه روش تدوین پایان نامه
09/02/1396

بر اساس بند چهارم از مصوبات شصتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی: تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه "روش پایان نامه نویسی" هستند و شرط تصویب موضوع پایان نامه دانشجو منوط به گذراندن این کارگاه و ارائه گواهی آن می باشد.
با توجه به مصوبه فوق، معاونت آموزشی برنامه ریزی لازم جهت برگزاری کارگاه فوق را انجام داده است.
این کارگاه به مدت 2 روز و در مجموع 12 ساعت (مفید) برگزار خواهد شد.

محل برگزاری:
دانشگاه معارف اسلامی - طبقه چهارم- سالن امام رضا(ع).

زمان برگزاری:

14/اردیبهشت(پنجشنبه): ساعت 15:30 الی 19:30
15/اردیبهشت(جمعه): ساعت 8 الی 12 و15:30 الی 19:30

تذکرات:

1- دانشجویانی که در مراکز معتبر دیگر این دوره را گذرانده اند و گواهی آن را ارائه دهند از گذراندن کارگاه معاف می باشند.
2- در پایان دوره به مخاطبین گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.
*تبصره: در صورت غیبت بیش از 30 دقیقه (موجه یا غیر موجه) گواهی شرکت در کارگاه تعلق نمی گیرد.
3- جهت ثبت نام به خانمها برقعی/تقوی مراجعه و یا با شماره تلفن 32110684-025 آقای شریفی تماس بگیرید و یا به اتاق 101 مراجعه نمایید.
4- لازم به ذکر است که شرکت در این دوره رایگان است ولی در صورت ثبت نام و عدم شرکت در کارگاه مبلغ 50 هزار تومان از دانشجو دریافت میگردد.

 

واحد کارگاههای آموزشی و نشستهای علمی
مدیر آموزش
دانشگاه معارف اسلامی
 

منبع خبر: آموزش ضمن خدمت

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط