گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدوین پایان نامه
19/02/1396

کارگاه " روش تدوین پایان نامه" در تاریخ های 14 و 15 اردیبهشت 1396 به مدت 12 ساعت با تدریس جناب آقای دکتر مجید طرقی و با حضور 22 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد خانم برگزار گردید.
در ادامه گزارش تصویری کارگاه را مشاهده نمایید.
 

 

منبع خبر: آموزش ضمن خدمت

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط