انتشار چهارمین شماره نشریه روزنه
24/02/1396


چهارمین شماره دوفصلنامه روزنه منتشر شد.
نشریه روزنه به انعکاس مهم ترین رویدادها و فعالیتهای علمی فرهنگی دانشگاه می پردازد.
 


دانلود نشریه
 

منبع خبر: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي

مطالب مرتبط
دریافت اطلاعات
دستاورد ها
دفترچه دروس سرفصل ها