جلسه نقد کتاب درسی «دانش خانواده و جمعیت ویراست جدید»
25/02/1396

جلسه نقد کتاب درسی «دانش خانواده و جمعیت ویراست جدید» اثر جمعی از نویسندگان به سرپرستی سرکانم خانم زهرا آیت اللهی، از ساعت 9:30 تا 12:30 صبح روز پنجشنبه، 14 اردیبهشت ماه ۱۳۹6، توسط گروه پژوهشی اخلاق اسلامی، در سالن امام رضا ساختمان مرکزی دانشگاه معارف اسلامی با حضور تنی چند از اساتید دانشگاه و دانشجویان دانشگاه معارف اسلامي با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط جناب آقای مهدی فدایی برگزار شد.
در ابتداي جلسه آقای دکتر رجبی، ضمن خوشامدگویی به اساتید مدعو و حضار در جلسه، گزارشی اجمالی از عملکرد گروه پژوهشی اخلاق اسلامی در خصوص کتاب‌هايي که از آغاز تا کنون در گرايش اخلاق اسلامی به نگارش در آمده است، ارائه کردند و درباره علت و ضرورت نگارش کتاب درسی دانش خانواده جمعیت مطالبی را طرح نمودند. ایشان با بیان سابقه تألیف کتاب درسی اخلاق خانواده توسط همین گروه نویسندگان و برگزاری جلسه نقد آن کتاب، در سال1393 گزارشی اجمالی از روند چاپ ویراست اول و ویراست جدید کتاب دانش خانواده و جمعیت مبتنی بر نقدها و نکات طرح شده در جلسه نقد کتاب درسی اخلاق خانواده ارائه نمودند.
در ادامه نويسنده محترم به تشریح دغدغه‌های خود در موضوع کتاب پرداخت و گزارشی اجمالی از روند تصویب عنوان درسی دانش خانواده به جای درس تنظیم خانواده ارائه دادند. سپس ناقدين محترم آقایان دکتر دولت خواه و دکتر هاشم آبادی به بیان نکات داوری خود(عمدتاً ایرادات ساختاری و شکلی) در نوبت اول پرداختند. با توجه به حضور تعدادی از دانشجویان در جلسه، سه نفز از دانشجویان، در عرض چند دقیقه به بیان نظرات خود درباره کتاب پرداختند. در ادامه، داور جلسه جناب آقای دکتر آذربایجانی به جمع‌بندی نظرات ناقدین و دانشجویان پرداخت. در پايان بخش اول جلسه نيز نویسنده محترم به پاسخ برخی از اشکال‌ها و انتقادهاي ناقدین پرداخت.
در بخش دوم جلسه، ناقدین ناظر به دفاعیات نویسنده، اشکال‌هاي دیگر خود را که عمدتاً ناظر به محتوای کتاب بود بیان کردند. در ابتدا آقای دکتر میرمحمدی و آنگاه خانم دکتر جان‌احمدی به بیان نکات داوری پرداختند. نویسنده نیز به پاسخ بخش دوم اشکالات ناقدین پرداخت. دکتر آذربایجانی در پایان جلسه به جمع‌بندی نظرات طرفین و داوری اجمالی درباره اثر مورد نقد پرداخت و به امتیازات و برخی معایب کتاب اشاره نمود.

اهم نکات طرح‌شده در جلسه بدین قرار است:

1. قلم و ادبیات نويسنده سلیس و روان است.
2. پیشنهاد شد ساختار کتاب در چهار بخش تشکیل، تحکیم، ترمیم و تنظیم خانواده اصلاح شود.
3. تیترگذاری ها بازنگری شود. برخی از تیترها مخاطب را گیج می کند و با مباحث دیگر همپوشانی دارد.
4. مقدمه کتاب اصلاح شود.(غلط تایپی دارد.)
5. نگاه های مثبت و ایجابی در تحلیل ها مقدم شود.
6. در معیارهای همسرگزینی چگونگی احراز معیار با تبیین روشن و مفصل تری بیاید.
7. مهارت های لازم به کسب قبل از ازدواج در کتاب گنجانده شود خصوصاً اینکه اکثر مخاطبین کتاب مجرد هستند.
8. در برخی از صفحات اصلاحات جزئی توسط ناقدین ارائه شد.
9. بهتر است کتاب را با توجه به محدودیت حجم و گستردگی مطالب به دو کتاب تبدیل کنیم: کتاب برای مجردها و کتاب برای متاهلین.
10. استفاده بیشتر از تحقیقات علمی اثرگذاری کتاب را در مخاطب دانشجو چند برابر می کند.
 


 


 


 


 


 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط