فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال دوازدهم - شماره ۴۶ - پائیز ۱۳۹۵
27/02/1396

صفحات آغازين

-

چگونگي نقش‌آفريني ملائکه در تدبير امور انسان از منظر قرآن کريم (با تأکيد بر آرای تفسيري علامه طباطبايي)

ابراهيم کلانتري - بتول موحدي

واکاوي راهبردهاي سلبي سلفيه در تصحيح مکتب اثبات صفات

حميد ايماندار - حسن زرنوشه فراهانی

بررسي و نقد مفهوم دعا از نظر دي. زد. فيليپس

شهاب شهيدي - منصور نصيري

لزوم و لازمه‌هاي نفي تعطيل و تشبيه از ذات خدا برپايه قرآن و روايات

جليل پروين - کاوس روحي برندق - علي حاجي خاني - نهلۀ غروي نائيني

تبيين تقريرهاي برهان فطرت (تضايف) بر اثبات وجود خدا (با تأکيد بر آرای آيت‌الله شاه‌آبادي)

طاهر کريم‌زاده - مرتضي قرباني

گونه‌شناسي «تعريف امامت» در ديدگاه انديشمندان اماميه

رسول چگيني - محمد مهدی چگینی

بررسي همخواني دين ثابت و نيازهاي متغير بشري در نگاه علامه طباطبایي

سيد علي موسوي اصل

تأملي بر تبيين مفهومي معنويت در نظریه عقلانيت و معنويت با نگاهي به معنويت قدسي

علیرضا نوبری

بررسي عقايد زارعان در مورد رابطه باورها با ميزان توليد و نزول بلاياي طبيعي در امر کشاورزي

يدالله سپهري

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-

 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط