فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هفتم شماره ۲۸ زمستان ۱۳۹۵
30/02/1396

صفحات آغازين

-

روش‌هاي اختصاصي اهل‌بيت(ع) در تفسير مفردات قرآن

حسن اصغرپور - مجيد معارف - خليل پرويني

تبيين مصاديق «أهل البيت» در آيه تطهير و نقد ديدگاه آلوسي

ميثم دوست‌محمدي - رضا نوروزي

بررسی دعوت پیامبر اکرم ص بر اساس آیه ۲۱۴ شعراء و ۹۴ حجر

مجتبي محمدي انويق - ابوالفضل خوش‌منش

چيستي حقيقت ملکوت در قرآن کريم و تحليل ديدگاه مفسران

مهناز عباسي - فريده بهرامي

نقش شناخت جغرافيايي «بابِل» در تفسير آيه ۱۰۲ بقره

سيده سميه خاتمي سبزواري - سيد محمد مرتضوي

تحليل تطبيقي رويکرد فريقين در مسئله رجعت بر اساس آيه ۸۳ نمل

ابوذر رجبي

عقل‌گرايي در تفسير آيات از منظر سيد رضي و زمخشري

محسن قاسم‌پور - محمدحسن لواساني

بررسی تطبیقی آیات خلود در جهنم از منظر علامه طباطبایی و فخر رازی

کريم علي‌محمدي - عبدالمجيد علي‌محمدي

بررسی عمومی بودن زوجیت موجودات بر اساس آیات ۳ رعد و ۴۹ ذاریات

روح‌الله نجفي

تفسير تطبيقي آيه نور

اکبر محمودي

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-

 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط