دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم و شرکت در ارزشیابی اساتید
04/03/1396

قابل توجه کلیه دانشجویان:
مطابق روال نیمسال قبل، جهت شرکت در امتحانات پایان ترم لازم است با مراجعه به سیستم گلستان و شرکت در ارزشیابی اساتید نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایید. لازم به ذکر است امکان حضور در امتحان بدون کارت ورود به جلسه مقدور نیست.
زمان دریافت کارت ورود به جلسه از 04/خرداد/1396 الی 08/تیر/1396 می باشد.
 

منبع خبر: مركز اجراي آزمون

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط