دستور العمل صدور تسویه حساب بر خط صندوق رفاه دانشجویان
27/03/1396

با احترام ، به استحضار می رساند در راستای رفاه حال دانش آموختگان و توسعه خدمات رسانی توام با کرامت انسانی از تاریخ 21/01/96 صدور تسویه حساب به صورت برخط در سیستم فاز دو ایجاد گردیده است:
فرآیند صدور تسویه حساب برخط به شرح ذیل می باشد:
1- پرداخت بدهی تا مقطع مورد نظر جهت درخواست تسویه حساب
2- درخواست صدور تسویه حساب توسط دانش آموختگان از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس: www.bp.swf.ir
3- بررسی پرونده توسط کارشناس دانشگاه و صدور تسویه حساب برای دانش آموختگان پس از تکمیل مستندات و رفع نقص پرونده
4- دانش آموختگانی که دارای چند مقطع تحصیل هستند ، اولویت صدور تسویه حساب با مقاطع پایین تر می باشد.

منبع خبر: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط