همايش ملی «بررسی اندیشه های فلسفی علامه جعفری(ره)»
28/03/1396

معرفی مفاخر شيعه و بازشناسی آثار و آرای آنها از مهم‌ترين رسالت های مراکز علمي و پژوهشي در نظام جمهوري اسلامي از یک سو، و محققین و مدققین ژرف اندیش از دیگر سو است. يکي از این مفاخر و متفکرین بزرگ جهان اسلام، مرحوم علامه جعفری است که هنوز بسیاری از ابعاد و زوايای علمی ایشان ناشناخته مانده است. بی شک، این شخصیت بی نظیر آثار کم نظیری خلق نموده است که کشف ابعاد آن و نیل به عمق و ژرفای آن نیازمند گذشت زمان و عزم محققان ژرف اندیش و جامع نگر می باشد. تحقق اين مهم، همت و همفکری پژوهشگران و محققان نهادهای حوزوی و دانشگاهی را می‌طلبد. در اين راستا دانشگاه هنر اسلامی تبریز و مرکز مطالعات و پژوهش های علم و دین دانشگاه صنعتی سهند با همکاری و مشارکت دیگر مراکز علمي و پژوهشي کشور از جماه دانشگاه معارف اسلامی، همايش ملی «بررسی اندیشه های فلسفی علامه جعفری(ره)» را همراه با بزرگداشت مقام علمی و معنوی ایشان برگزار مي‌نمايد.
محورهای همایش:
معرفت شناسی
علم و دین
فلسفه هنر
فلسفه حقوق بشر
تاریخ برگزاری همایش :24 و 25 آبانماه 1396
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات :15/05/1396
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 31/06/1396
آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 20/08/1396
 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط