چهارمین همايش بین‌المللی «مردم سالاری دینی»
11/04/1396

چهارمين همايش بین المللی «مردم‌سالاري ديني» با عنوان: «مردم‌سالاری دینی، جهان اسلام و غرب» با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مرکز پژوهش های علوم انسانیِ اسلامی صدرا و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی در بهمن ماه سال 1396 برگزار میگردد.

توجه:
طبق مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مقالات پذیرفته شده در این همایش، درجه علمی- پژوهشی اعطا می‌شود.

اهداف:

1- طرح نظريه مردم‌سالاري ديني به مثابه الگوي نوين و مطلوب نظام سیاسی؛
2- بررسی چالشها‌ و خلأهای نظري و عملی موجود در نظریه پردازی مردم‌سالاري ديني؛
3- غنی سازی مطالعات در حوزه اندیشه سیاسی اسلام با هدف گفتمان سازی برای نظریه مردم-سالاری دینی؛
4- آینده پژوهی نظام مردم‌سالار ديني در جهان اسلام با توجه به مذاهب گوناگون اسلامي و تحولات جهان اسلام؛

محورها و موضوعات همايش
محور اول : مباحث نظری
1. مباني نظری مردم‌سالاري ديني
(مبانی هستي‌شناختي، فرجام شناختی، معرفت‌شناختي، روش‌شناختي، ارزش‌شناختي، انسان‌شناختي و جامعه‌شناختي)
2. مفاهيم و مؤلفه های مرتبط با مردم سالاري ديني
(مشروعيت، قانونیت‌، آزادي، مشاركت سياسي، اكثريت، رضايت، بيعت، شورا، آراء عمومي، رقابت سیاسی، امنیت، جابجایی قدرت، تفكيك قوا، عدالت، برابری، حق الناس و حق الله، حق و تکلیف، و ...)
3. الگوهای نظری مردم سالاری دینی
( ویژگیها، الزامات، ساختار و سازمان، فرهنگ سیاسی، شاخصهای سنجش و ...)
4. ضرورت و پیامدهای نظری مردم‌سالاری دینی (چرایی مردم‌سالاری و چرایی دینی بودن آن)
5. پیش‌فرض‌های نظری در خصوص ماهیت مردم‌سالاری
6. مبانی فلسفی و کلامی مردم‌سالاری دینی
7. مبانی فقهی و حقوقی مردم‌سالاری دینی
8. نسبت میان شرع و قانون در نظام مردم‌سالار دینی
9. شورا و مردم سالاری دینی
10. مردمسالاری دینی و شبهات فلسفی و کلامی
11. مردمسالاری دینی و شبهات فقهی و حقوقی
12. حق انتقاد، اعتراض و مخالفت و حدود آنها در نظام مردم‌سالار دینی
13. حدود آزادی در نظام مردم‌سالار دینی
14. جایگاه مردم سالاری دینی در روند تحقق تمدن اسلامی
15. مطالعه خلأهای نظری موجود در نظریه پردازیهای مردم سالاری دینی
16. مبانی نظری لیبرال دموکراسی و نقد آنها
17. بررسی نظریه پردازیهای مردمسالاری دینی در مراکز مطالعاتی غرب
18. سرمایه اجتماعی، تداوم و کارآمدی نظام مردم سالار دینی
19. الگوی اقتصاد مقاومتی در نظام مردم‌سالار دینی

محور دوم: مباحث کاربردی
1. آسیب شناسی مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران
2. مردم سالاری در سيره عملی نبوي و علوي
3. الزامات عملی تحقق نظام مردم‌سالاری دینی
4. جایگاه رهبری در نظام مردم‌سالار دینی
5. شیوه‌ها و روش‌های حل منازعه در نظام مردم‌سالار دینی
6. تشکلهای سیاسی و سازمانهای مردم نهاد در نظام مردم‌سالار دینی
7. نظام اداری و شاخص‌های آن در نظام مردم‌سالاری دینی
8. مردم سالاری دینی و کارآمدی نظام سیاسی
9. مردم سالاری دینی و اقلیت‌های دینی و مذهبی در نظام جمهوری اسلامی ایران
10. مردم سالاری دینی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
11. عدالت اجتماعی در نظام مردم سالاری دینی
12. امنیت در نظام مردم سالاری دینی
13. هویت، همبستگی و منافع ملی در نظام مردم سالاری دینی
14. انتخابات و شاخصهای آن در نظام مردم سالاری دینی
15. آسیب شناسی فرهنگی اجتماعی تحقق مردم سالاری دینی در ایران
16. رسانه‌ها و افکار عمومی در نظام مردم‌سالار دینی
17. بررسی تجربه مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران
18. چالشهاي عملی فراروي نظام مردم سالار ديني
19. شيوه‌هاي اعمال نظارت و اعمال آن در نظام مردم‌سالار ديني
20. آسیب‌شناسی تعامل کانونهای قدرت و ثروت در نظام جمهوری اسلامی
21. مردمسالاری دینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
22. راهکارهای مقابله با نفوذ و مداخله در نظام مردم‌سالار دینی
23. زمینه های تحقق و امکان سنجی مردم سالاری دینی در جهان اسلام
24. بررسی دو تجربه نظام پارلمانی و ریاستی در ایران از منظر مردمسالاری دینی
25. غرب و ترویج دموکراسی لیبرال در جهان اسلام
26. نقد عملکرد نظامهای ليبرال دموكراسي بر مبنای خودشان
27. بررسی و نقد وضعیت آزادی بیان در نظامهای لیبرال دموکراتیک
28. بررسی و نقد وضعیت آزادی احزاب در نظامهای لیبرال دموکراتیک
29. بررسی و نقد نظام انتخاباتی نظامهای لیبرال دموکراتیک
30. چالشها و فرصتهای مردم سالاری دینی در جهان اسلام
31. مردم سالاری دینی و جنبش های فکری و سیاسی در جهان اسلام

محور سوم: مباحث تطبیقی: (دیدگاهها، نظریات، الگوها و نظامها)
1. مردم‌سالاری دینی در آرای متفکران ادیان توحیدی
2. خوانشهای مختلف از مردم‌سالاری دینی
3. مردم سالاری دینی و نظریه های دولت در اسلام
4. مردم سالاری دینی و نظریه ولایت فقیه
5. تأثیر الگوی مردم‌سالاری دینی در ایران بر بیداری اسلامی
6. مردم‌سالاری دینی از دیدگاه فِرَق مختلف اسلامی
7. مردم‌سالاري ديني در انديشه متفكران اسلامي معاصر
8. مطالعه تطبقی مردمسالاری دینی در آرای کلامی و فقهی اهل سنت
9. مطالعه تطبیقی مردمسالاری دینی در آرای کلامی و فقهی شیعه
10. مقایسه الگوی مردم سالاری دینی با الگوهای بدیل
11. مقايسه مباني نظری مردم‌سالاري ديني با لیبرال دموكراسي
12. بررسی مقایسه ای نظام انتخاباتی ایران با دیگر کشورها

زمان بندی همایش:
مهلت ارسال چكيده مقالات: پایان تیرماه 1396
مهلت ارسال اصل مقالات: پایان آبان‌ماه 1396
زمان برگزاري همايش: بهمن‌ماه ماه 1396منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط