دستورالعمل صدور تسویه حساب بر خط صندوق رفاه دانشجویان
01/07/1396

در راستای رفاه حال دانش آموختگان و توسعه خدمت رسانی توام با کرامت انسانی از تاریخ 21/01/1396 صدور تسویه حساب به صورت برخط در سیستم فاز دو ایجاد گردیده است.
فرآیند صدور تسویه حساب برخط به شرح ذیل می باشد:
1. پرداخت بدهی تا مقطع مورد نظر جهت درخواست تسویه حساب
2. درخواست صدور تسویه حساب توسط دانش آموختگان از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس: www.bp.swf.ir
3. بررسی پرونده توسط کارشناس دانشگاه و صدور تسویه حساب برای دانش آموختگان پس از تکمیل مستندات و رفع نقص پرونده
4. دانش آموختگانی که دارای چند مقطع تحصیل هستند، اولویت صدور تسویه حساب با مقاطع پایین تر می باشد.

منبع خبر: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط