اطلاعیه در خصوص بدهی دانشجویان به صندوق رفاه دانشجویان
15/06/1396

با توجه به تعداد زیاد بدهکاران بلاتکلیف صندوق رفاه دانشجویان و تاکید هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت این دسته از دانش آموختگان، برای هر یک از مقاطع تحصیلی جهت شروع بازپرداخت بدهی به صندوق رفاه دانشجویان سقفی به شرح ذیل تعیین گردیده است:
1. کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳ سال
2. دکتری ناپیوسته ۶ سال

بدیهی است بعد از این مدت بدهی دانشجویان تقسیط شده و در صورت عدم پرداخت، جریمه به دانشجویان تعلق می¬گیرد.

منبع خبر: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط