فراخوان اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه ها
25/04/1396

فراخوان اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه ها
اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
سایت بنیاد ملی نخبگان استان قم

لینک خبر در سایت بنیاد نخبگان استان قم

منبع خبر: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي

مطالب مرتبط
دریافت اطلاعات
دستاورد ها
دفترچه دروس سرفصل ها