کارنامه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد 96
08/05/1396

 داوطلبان محترم آزمون کارشناسی ارشد 96 می توانند کارنامه خود را از طریق لینک زیر دریافت نمایید.

کلیک کنید.

منبع خبر: مركز اجراي آزمون

مطالب مرتبط
دریافت اطلاعات
دستاورد ها
دفترچه دروس سرفصل ها