فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هشتم شماره ۳۰ تابستان ۱۳۹۶
15/06/1396

صفحات آغازين

-

نقد دیدگاه تفسیری قرضاوی با تاکید بر تفسیر آیات حرمت غناء

محمدصادق يوسفي مقدم

کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی در خطبه‌های حضرت زهرا(س)

فتحیه فتاحی‌زاده - بی‌بی‌سادات رضی بهابادی - فرشته معتمدلنگرودی

آغاز پیدایش جهان در تفسیر آیات و آخرین یافته‌های کیهان‌شناسی

محمود کریمی - سید مهران موسوی

جستاري تفسيري در حليت نکاح با زنان اهل کتاب (بررسي تطبيقي آيه ۵ مائده از منظر مفسران فريقين)

محمدهادی مفتح - سجاد محمدنام

بررسی تفسیری آیات انحصار و شمول علم غیب پیامبران

عصمت نیری - محمدابراهیم ایزدخواه

گوینده و تناسب آیات « أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ... وَ ما أ‌ُبَرِّئُ نَفْسِي...» در تفاسیر امامیه

علي راد

گستره مفهوم «جهاد به مثابه قتال» در اندیشه سید قطب و علامه طباطبایی

یوسف نجفی - حمزه علی بهرامی

بررسی تکرار معنوی آیات از دیدگاه مفسران

محمدرضا حاجی‌ اسماعیلی - هادی سلیمی

واپسین روزهای تاریخ در آیه ۵۵ سوره نور از دیدگاه مفسران

رضا مهديان‌فر

تحليل ابعاد امتحان بني‌اسرائيل در زمان غيبت حضرت موسي(ع) از منظر قرآن کريم

حميد نادري

ماهیت امامت در قرآن از دیدگاه مفسران اهل‌سنت در ذیل آیه‌ ابتلاء

خدیجه حسین‌زاده - حسن صادقی

بررسی آیات غلبه حق بر باطل از منظر علامه طباطبایی

جواد سليماني

چكيده مقالات به زبان عربی

-

چكيده مقالات به زبان انگلیسی

-

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط