جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم معصومه محمدیان
06/07/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم معصومه محمدیان، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، سه شنبه 04/07/1396 ساعت 18 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه سرکار خانم معصومه محمدیان: بازتاب سنت های تاریخی در واقعه عاشورا.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر سید ضیاء الدین میرمحمدی.
اساتید داور: جناب آقای دکتر سامانی و جناب آقای دکتر دانش کیا.
 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط