جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد قربانی گلشن اباد، مقطع دکتری
13/07/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای محمد قربانی گلشن اباد، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی، سه شنبه 28/06/1396 ساعت 10 صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای محمد قربانی گلشن اباد: دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی: ترکیه
استاد راهنما: جناب آقای دکتر منوچهر محمدی
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر دهشیری و جناب آقای دکتر خرمشاد
اساتید داور: جناب آقای دکتر یعقوب توکلی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مجتبی عبدخدایی، جناب آقای دکتر سید محمد حسینی

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط