گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش ارزشیابی تحصیلی(طراحی سوالهای امتحانی)
25/07/1396

کارگاه فوق در تاریخ 22 مهر 1396 به مدت 8 ساعت با حضور و تدریس جناب آقای دکتر صادق ملکی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و با حضور 23 نفر از دانشجویان خانم مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.
در پایان کارگاه به شرکت کنندگان در دوره گواهی شرکت در کارگاه آموزشی داده شد.
 


واحد کارگاههای آموزشی و نشستهای علمی
مرکز آموزشهای آزاد
دانشگاه معارف اسلامی
 

 

منبع خبر: آموزش ضمن خدمت

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط