جلسه دفاع رساله جناب آقای میثم قاسمی، مقطع دکتری
26/07/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای میثم قاسمی، مقطع دکتری، گرایش اخلاق اسلامی، پنجشنبه 27/07/1396 ساعت 16 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت دراین جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای میثم قاسمی: تاثیر ایمان توحیدی بر اخلاق با بازخوانی منظومه فکری علامه طباطبائی
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر کیاشمشکی
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر غنوی
اساتید داور: جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح، جناب آقای دکتر علی شیروانی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید احمد فقیهی

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط