رونمایی از کتاب‌های «اخلاق مربی‌گری ورزشی» و « اخلاق در ورزش» با حضور وزیر ورزش و جوانان در مشهد؛
13/08/1396

دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با حضور در مراسم اختتامیه نخستین سمینار ملی آموزش مدرسین اخلاق ورزشی، کتاب «اخلاق مربی‌گری ورزشی» و « اخلاق در ورزش» را رونمایی کرد.
در مراسم اختتامیه نخستین سمینار ملی آموزش مدرسین اخلاق ورزشی، کتاب سه جلدی «اخلاق مربی‌گری ورزشی» و کتاب« اخلاق در ورزش» با حضور وزیر ورزش و جوانان، مسئولین دانشگاه معارف اسلامی، معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش و مدیران کل وزرات ورزش و جوانان، روسای فدراسیون های ورزشی، مدرسین اخلاق ورزشی، مسئولین استانی خراسان رضوی در هتل ثامن مشهد رونمایی شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش وزارت ورزش و جوانان در این مراسم در خصوص مراحل آماده‌سازی کتاب سه جلدی «اخلاق مربی‌گری ورزشی» ، گفت: با همکاری اساتید دانشگاه معارف اسلامی کتاب «اخلاق مربی گری ورزشی» تدوین شد که در ماه های آینده در دوره های آموزشی مربیگری تمامی رشته های ورزشی کشور ارائه خواهد شد.
ایشان ادادمه داد: در یک آسیب شناسی که از محتوای آموزشی مربیان انجام شد، متوجه شدیم که بحث شایستگی های اخلاقی و معرفتی در تدوین و طراحی این محتواهای آموزشی مورد توجه قرار نگرفته است لذا دست به یک پژوهش میدانی و علمی زدیم.
وی افزود: پس از انجام این تحقیق که به مدت یکسال و با همکاری اساتید دانشگاه معارف اسلامی به طول انجامید تمامی کدهای اخلاقی که در دنیای ورزشی، چه کشورهای اسلامی و چه کشورهای غیر اسلامی وجود داشت، جمع آوری و احصا شد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: پس از یک پایش اولیه ۴۰۰ کد اخلاقی احصا شد که پس از کسر مشترکات آن به ۸۰ کد تخصصی در اخلاق ورزشی دست پیدا کردیم، پس از آن با جدا کردن کدهای تخصصی قابل آموزش از کدهایی که قابلیت آموزش نداشتند به ۶۰ کد اخلاقی رسیدیم.
وی تصریح کرد: پس از احصا این کدها، با همکاری دانشگاه معارف اسلامی محتوای آموزشی اخلاق ورزشی به صورت یک کتاب تخصصی در سه سطح با هدف تربیت منابع انسانی تدوین شد؛ پس از آن مکاتباتی با روسای استان ها صورت گرفت و مقرر شد تا از هر استان یک نماینده در سمینار ملی آموزش مدرسین اخلاق ورزشی شرکت کند و این دستورالعمل ها را در دوره های آموزشی مربیگری استان های خود آموزش دهند.
در همین راستا موضوعات و مفاهیم اخلاقی که باید در جامعه ورزشی توسط یک مربی رعایت و به ورزشکاران آموخته شود در سه جلد با موضوعات «مسئولیت اخلاقی و روش ها و مهارت ها»، «مسائل و موقعیت ها» و «اصول و بایسته ها» به رشته تحریر در آمده است.

جلد نخست این کتاب به سرفصل های آموزشی از جمله «تعریف اخلاق»، «اخلاق در مربی گری»، «اصول و مهارت های اخلاق مربی گری» و «رفتار اخلاقی مربی با دیگران» پرداخته است و در جلد دوم این مجموعه به موضوعاتی مانند «مسئولیت اخلاقی مربی»، «روش های تربیت اخلاقی و اصلاح رفتار ورزشکاران» و در نهایت جلد سوم به سرفصل های «بُرد همراه با بازی خوب»، «بُرد همراه با بازی ضعیف»، «باخت همراه با بازی خوب» و «باخت همراه با بازی ضعیف» می پردازد.

شایان ذکر است، اخلاق مربی گری شاخه ای از اخلاق حرفه ای است که به تشخیص، تجزیه و حل مسائل اخلاقی که برای صاحبان مشاغل مربی گری ورزشی پیش می آیند، می پردازد. توانایی حل تزاحمات و تعارضات اخلاقی و ارتقا ارزش های اخلاقی، منش جوانمردی و پهلوانی در عرصه مربیگری را می توان از مهمترین کارکردهای اخلاق مربی گری برشمرد.

 


 


 


 


 


 


 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط