گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مهسا اسد بیگی
20/08/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مهسا اسد بیگی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه 10/08/1396 ساعت 12:30 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید
موضوع پایان نامه سرکار خانم مهسا اسد بیگی: بررسی وضعیت علوم انسانی غیر اسلامی (تاریخ نگاری و جغرافی نگاری) از آغاز صفوی تا انتهای دوره شاه عباس صفوی.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد نصیری.
استاد مشاور: جناب آقای دکتر سامانی
استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر واعظی
جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان نامه خود پرداخت.
در ادامه داور محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به شور نشسته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت شد.
پایان نامه ها

 


چکیده پایان نامه:
با نظر به اهمیت تمدن سازی نوین اسلامی وایجاد سازوکارهایی در جهت پایه ریزی تمدنی پویا و اثرگذار در سایر ملت‌های مسلمان در جهان اسلام از یک سو و همچنین بیداری اسلامی از سوی دیگر، شناخت پیشینه مسلمانان و نقش ایشان در زمینه علوم به طور عام و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران امری حائز اهمیت است و ضرورت پژوهش در این زمینه کاملاً واضح است. به دلیل عدم پژوهش لازم در نقش اندیشمندان مسلمان در پویایی و پیشرفت علوم و عالمان مسلمان در تمدن اسلامی و به ویژه در زمینه علوم انسانی غیر اسلامی، در این پژوهش به بررسی وضعیت علوم انسانی غیراسلامی (تاریخ‌نگاری و جغرافیا‌نگاری) در عصر صفوی تا پایان حکومت شاه عباس صفوی پرداخته شده است. ابتدا پیشینه و گونه‌های علوم تاریخ‌نگاری و جغرافیا‌نگاری و گزیده‌ای از منابع آن‌ها پیش از دوره صفویه مورد بررسی قرار گرفته است، و سپس وضعیت این علوم و گونه‌های تاریخ‌نگاری و عوامل مؤثر در پویایی آن و همچنین معرفی دانشمندان این علوم در دوره صفویه و نوآوری و ابداعات ایشان به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
دستاوردهای تحقیق حاضر این است که برای شناخت فرهنگ و تمدن اسلامی و نقش اندشمندان مسلمان در تمدن سازی اسلامی، نیاز به شناسایی دانشمندان در زمینه علوم انسانی غیراسلامی(تاریخ‌نگاری و جغرافیا‌نگاری) وجود دارد. و نتیجه این بررسی این که از ابتدای تشکیل حکومت صفویان تا پایان حکومت شاه عباس، 25 مؤلف شیعی و سنی مذهب با تأثیرپذیری از وضعیت عمومی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی این دوره و تفکرات غالب در جامعه صفوی از جمله: تصوف، تشیع، تأویل گرایی، تقدیرگرایی، جبرگرایی، با تألیف 40 اثر تاریخی برجسته در قالب‌هایی همچون: تواریخ عمومی، تاریخ‌نگاری سلطانی و تاریخ‌نگاری محلی دست به نگارش تاریخ زده‌اند. نوآوری و ابدعاتی نیز در زمینه تاریخ‌نگاری از جمله: تاریخ‌نگاری در قالب اعتقادی، تاریخ‌نگاری براساس اندیشه تأویل گرایی، نگارش آثار تاریخی در قالب نظم و تک‌نگاری سلطانی صورت گرفته است. در جغرافیا‌نگاری نیز چند اثر توسط دانشمندان این دوره و نوآوری‌هایی ایجاد شده است.

واژگان کلیدی

وضعیت، تاریخ، تاریخ‌نگاری، جغرافیا‌نگاری، علوم انسانی غیر اسلامی، سلسله صفویه.

 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط