گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس
20/08/1396

کارگاه فوق در تاریخهای12 تا 14 آبان 1396 به مدت 20 ساعت با حضور و تدریس جناب آقای دکتر صادق ملکی آوارسین عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و با حضور 21 نفر از دانشجویان خانم مقطع کارشناسی ارشد ، دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید.
در پایان کارگاه به شرکت کنندگان در دوره گواهی شرکت در کارگاه آموزشی داده شد.
 


واحد کارگاههای آموزشی و نشستهای علمی
مرکز آموزشهای آزاد
دانشگاه معارف اسلامی

 

 

منبع خبر: آموزش ضمن خدمت

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط