کارگاه روش تدوین پایان نامه
23/08/1396

بر اساس بند چهارم از مصوبات شصتمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه معارف اسلامی: تمام دانشجویان ملزم به گذراندن کارگاه روش پایان نامه نویسی هستند و شرط تصویب موضوع پایان نامه دانشجو منوط به گذراندن این کارگاه و ارائه گواهی آن می باشد.
با توجه به مصوبه فوق؛ مرکز آموزشهای آزاد برنامه ریزی لازم جهت برگزاری کارگاه فوق را انجام داده است.
کارگاه به مدت 3 روز و در مجموع 12 ساعت (مفید) برگزار خواهد شد.
** کارگاه فوق اختصاصی گرایش تاریخ تمدن است.

محل برگزاری:

ساختمان دانشگاه - طبقه چهارم- سالن امام رضا(ع).

زمان برگزاری:

1/آذر(چهارشنبه): ساعت 13:30 الی 17:30
8/آذر(چهارشنبه): ساعت 13:30 الی 17:30

تذکرات:

1- دانشجویانی که در مراکز معتبر دیگر این دوره را گذرانده اند و گواهی آن را ارائه دهند از گذراندن کارگاه معاف می باشند.
2- در پایان دوره به مخاطبین گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.
*تبصره: در صورت غیبت بیش از 30 دقیقه (موجه یا غیر موجه) گواهی شرکت در کارگاه تعلق نمی گیرد.
3- جهت ثبت نام:

**آقایون: با شماره تلفن 32110684-025 آقای شریفی تماس بگیرید و یا به اتاق 101 مراجعه نمایید.
**خانمها: با شماره تلفن 32110684-025 آقای شریفی تماس بگیرید و یا به خانمها محمدی / تقوی مراجعه نمایید.
4- لازم به ذکر است که شرکت در این دوره رایگان است ولی در صورت ثبت نام و عدم شرکت در کارگاه مبلغ 50 هزار تومان از دانشجو دریافت میگردد.

واحد کارگاههای آموزشی و نشستهای علمی
دانشگاه معارف اسلامی
 

منبع خبر: آموزش ضمن خدمت

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط