مواد امتحانی، منابع و زمانبندی آزمون جامع دکتری دوره هشتم (ورودی بهمن94)
08/09/1396

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری می رساند:
آزمون جامع دکتری مختص دانشجویان دوره هشتم (ورودی بهمن 1394)، در تاریخ های جمعه 14/اردیبهشت/1397 و شنبه 15/اردیبهشت/1397 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد.
کلیه دانشجویان دکتری دوره هشتم، جهت احراز شرایط شرکت در آزمون جامع، می بایست به کارشناس آموزش، جناب آقای مهربخش مراجعه و یا با شماره تلفن 32110201 تماس حاصل فرمایند.
*** تذکرات مهم :
- دانشجویانی که نمره قبولی در آزمون زبان انگلیسی را کسب نکرده یا واحدهای درسی خود را با نمره لازم به پایان نرسانده باشند، یه هیچ عنوان، حق شرکت در آزمون جامع را ندارند.
- مواد آزمون صرفاً از دروس تخصصی می باشد و دروس اصلی و جبرانی از مواد آزمون حذف می گردد.
- دانشجویی که میانگین نمرات آزمون جامع وی کمتر از 16 باشد مردود است.
- ملاک قبولی، معدل کل در آزمون جامع است، نه نمرۀ هر ماده درسی.
- دانشجوی مردود، تنها یک بار دیگر می تواند در آزمون جامع شرکت نماید و ملزم است کل دروس را مجدداً امتحان دهد.
- افرادی که به هر دلیل در این نوبت شرکت نکنند، تنها یکبار دیگر می توانند با این منابع، آزمون بدهند؛ آزمون بعدی آنها با دانشجویان دکتری دوره بعدی و با منابع جدید خواهد بود.
 


مواد درسی ، منابع و ساعات برگزاری آزمون جامع، به شرح جدول ذیل می باشد :
دانلود کنید.

منبع خبر: مركز اجراي آزمون

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط