جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مرتضی علوی، مقطع کارشناسی ارشد
07/09/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای مرتضی علوی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، چهارشنبه 1396/09/08 ساعت 13 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای مرتضی علوی: بررسی تاریخی ظرفیت سازی امام صادق (ع) در عرصه فرهنگی.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر صفری.
استاد مشاور: جناب آقای دکتر سید ضیاء الدین میرمحمدی.
استاد داور: جناب آقای دکتر محمد نصیری.

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط