معرفی کتاب «معرفت شناسی اسلامی و علم دینی»
10/09/1396

یکی از زمینه‌هایی که مواجهة دیدگاه‌های غربی و اسلامی در آن جدی و متراکم است، مسألة علم و دین و مباحث مرتبط با آن، ازجمله علم‌دینی است. این زمینه هم در جهان غرب و هم جهان اسلام، به شدت نیازمند به مبانی معرفت‌شناختی است. از این رو تولید آثاری که با ترسیم مبانی معرفت‌شناختی منبعث از فرهنگ و حکمت اسلامی به طرح و بررسی مسایل حوزة کلام جدید و فلسفة دین می‌پردازند، ضرورت دارد.
کتاب «معرفت‌شناسی اسلامی و علم‌دینی» از آثار تالیف شده در فضای مبانی معرفت‌شناسی اسلامی و مرتبط با مبحث علم و دین است.

این اثر از شش فصل با عناوین زیر شکل گرفته است:

فصل نخست: معرفت‌شناسی، اثر آقای دکتر محمد محمدرضایی؛
فصل دوم، دین‌شناسی، اثر حجت‌الاسلام دکتر حمیدرضا شاکرین؛
فصل سوم رابطة علم و دین، اثر آقای دکتر سیدمحمدعلی دیباجی؛
فصل چهارم، فلسفة علم، اثر حجت‌الاسلام دکتر رضا حاجی‌ابراهیم؛
فصل پنجم، علم دینی، اثر حجت‌الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی؛
فصل ششم، با عنوان ضمائم، شامل مقاله «علم دینی از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی» اثر حجت‌الاسلام دکتر پارسانیا، مقاله «علم دینی از دیدگاه آیت الله سبحانی» اثر آقای دکتر محمدرضایی و مقاله «معنای علم دینی از دیدگاه آیت‌الله مصباح یزدی».

چاپ نخست این کتاب به همت آقای دکتر محمدرضایی تدوین و از سوی دانشگاه معارف اسلامی و همکاری نشر معارف، در پاییز 1396، در 288 صفحه و 1000نسخه و به قیمت 130.000ریال در دسترس محققان، اساتید و دانشجویان گرامی قرار گرفته است.


 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط