فراخوان مقاله "همایش ملی انقلاب اسلامی در منظومه فکری امام خمینی(ره)؛ از نظریه تا عمل"
16/09/1396

انقلاب اسلامی ایران، انقلابی غایت‌گرا، آرمان‌گرا، اسلام‌گرا، جهان‌شمول و بی‌نظیری است كه در جهان اسلام توسط امام خمینی(س) هدایت گردید و تحول شگرفي در عرصه روابط بین‌الملل و در معادلات سیاسی جهان پدید آورد. این رهبر تاریخ‌ساز، انقلابی را رهبری کرد که هم‌زمان علیه کمونیسم و کاپیتالیسم به کار گرفته شد. ایشان با هدف مقابله با سلطه ابرقدرت‌های شرق و غرب، ملل اسلامی را به بازگشت مجدد به ارزش‌های اسلامی فراخواندند و با قائل شدن رابطه‌ای مستقیم میان اهداف انقلاب و ایدئولوژی ديني، انقلاب را شرطی لازم و ضروری برای تحقق آرمان‌های الهی و وسیله‌اي برای نیل به مقاصد مکتبی و ایصال جامعه بشری به تعالی انسانی عنوان کردند. بر اين مبنا، ایشان علاوه بر اهتمام به حاکمیت آرمان‌ها و ارزش‌های مذهبی، از هیچ کوششی برای تحقق جنبه‌های آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه نهضت فروگذار ننمودند و بدین ترتیب انقلاب به‌عنوان وسیله‌ای برای تحقق جمهوری اسلامی، مدنظر ایشان قرار گرفت.

 


حال با عنایت به اینکه ایشان ایدئولوگ و معمار انقلاب اسلامی ایران بشمار می‌آیند، شایسته است این حرکت عظیم اسلامی از زمان پدید آمدن آن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد و نظریات این رهبر و اندیشمند برجسته اسلامی در بحثی مستوفی در دو بعد نظری و عملی موردبررسی قرار گیرد. بیانات، اعلامیه‌ها و سخنان امام خمینی(س) نه‌تنها منبع و مأخذ برای جامعه دانش‌پژوهان ایران، بلکه منشأ الهام و ره‌توشه برای کسانی است که فکر رهاسازی ملت‌های دربند را در سردارند.
در همین راستا مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت‌فقیه و انقلاب اسلامی با همکاری معاونت فرهنگي جهاددانشگاهي، معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی)، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، شهرداری تهران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در نظر دارد ضمن تبیین ارکان نهضت ‌اسلامی از قبیل انگیزه و هدف، هدایت، خط‌مشی و راه مبارزه و نتیجه و پیام قیام از طريق تجمیع نظرات محققان، اندیشمندان و اسلام‌پژوهان، همایشی را با عنوان "انقلاب اسلامي در منظومه فکری امام خمینی(س)؛ از نظريه تا عمل" برگزار نماید.
محورهای همایش :
الف) سیاست داخلی
- انقلاب اسلامی و عدالت (اقتصادی، اجتماعی، قضایی، فرهنگی، سیاسی و ...)؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و آزادی (آزادی اجتماعی، آزادی فردی، آزادی سیاسی و ...)؛از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و حقوق ملت (حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان و ...)؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و سه گانه استقلال، جمهوریت و آزادی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و سیاست اخلاقی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و تقویت معنویت و باورهای دینی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و آموزش و فرهنگ؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و امنیت؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و مشارکت؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و وحدت ملی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و خودکفایی (خود اتکایی)؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و پیشرفت و توسعه؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و تمدن سازی؛از نظریه تا عمل

ب) سیاست خارجی
- انقلاب اسلامی و راهبرد منطقه‌گرایی اسلامی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و راهبرد عدم تعهدگرایی جهانی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و استکبارستیزی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و صلح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و راهبرد حمایت از مستضعفان؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و راهبرد صدور انقلاب؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و تحولات نظام بین‌الملل؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و جهانی‌شدن یا جهانی سازی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و دیپلماسی فرهنگی؛ از نظریه تا عمل
- انقلاب اسلامی و هویت بخشی و خودباوری مسلمانان؛ از نظریه تا عمل
- سرچشمه های انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف؛ از نظریه تا عمل
تاریخ‌های همایش :
مهلت ارسال مقالات : 30 بهمن ماه 1396

تاریخ برگزاری همایش : نیمه اول خرداد ماه 1397
 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط