فراخوان مقاله "چهارمین کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی"
16/09/1396

عصرحاضر را می توان نقطه عطفی در تاریخ دین و فرهنگ دینی جهان به شمار آورد. در این دوره برخلاف تصور و پیش بینی بسیاری از نظریه پردازان غربی که کمرنگ شدن و افول گریز ناپذیر فرهنگ دینی را وعده می دادند، به طور تقریب در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، عناصر و نیروهای فرهنگ دینی، جایگاهی بس رفیع و برجسته یافته است. بر این اساس می توان یکی از ویژگی های اصلی جامعه جهانی معاصر را نقش و اهمیت چشمگیر فرهنگ دینی در آن دانست.
اهمیت و گسترش فرهنگ دینی از زمانی بیشتر احساس شد که مسئله جهانی شدن فرهنگ بیش از پیش در جوامع دینی به خصوص اسلامی پررنگ شده است. مقابله با فرهنگ غربی و تاکید بر فرهنگ دینی در برخی جوامع دینی، چالشهایی چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی بین موافقان و مخالفان فرهنگ دینی به وجود آورده است. این چالشها در نهادهای علمی و مراکز آموزش عالی کشورهای اسلامی همچنین جامعه ایران برجسته تر و بحث برانگیزتر است . از طرفی تبیین و توسعه انقلاب اسلامی، به منظور رسیدن به تمدن اسلامی، نیازمند فرهنگی برخاسته از منابع وحیانی است و اگر حوزه های علمیه و دانشگاه ها بخواهند در گستره تاریخ وافق پیش رو نقش موثری در توسعه فرهنگ جهانی ایفا کنند، نخست باید فرهنگ برخاسته از منابع دینی را پی افکنند و آنگاه به ترویج و تبیین آن بپردازند و بدان عمل کنند.
در دو دهه اخیر در ایران برای تقویت رکن اسلامی فرهنگ اجتماعی و بازسازی و تولید نظریه های جدید در باب فرهنگ دینی تلاشهای فراوانی شده است. با پیشرفت این تلاشها و کوشش ها نه تنها به لحظ نظری و تئوریک مسئله حل نشده است بلکه راهکاری نیزی برای ان ارئه نگردیده است لذا ضرورت دارد تا پژوهشگران، نویسندگان و اصحاب علم و اندیشه و قلم، جهانی بیاندیشند و با بررسی نتایج آخرین نظریه ها و دستاوردهای علمی محصولات دانش بنیان خود را در قالب مدل های علمی و فناوری های نوین به جامعه اجرایی و مدیران ارائه می دهند و این اطلاعات را با سایر اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهان به اشتراک می گذارند.
به همین ضرورت دانشگاه قم با همکاری موسسه سفیران فرهنگی مبین چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی را با محوریت شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت اسلامی انقلابی در 14 اسفندماه 96 برگزار نمایند.محورهای همایش :
محور ویژه: شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی
الف:مبانی، مولفه ها و ابعاد نظری شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی
*مبانی فلسفی نظریات موجود در موضوع هویت ( هستی شناسی، انسان شناسی، روش شناسی و معرفت شناسی)
*مبانی و ارزش های مقبول دین در کشف استعدادها و قابلیت های فردی و اجتماعی
*مؤلفه های نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر آموزه های دینی
*مبانی حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی

ب:
روش ها،فرآیندها و شیوه های تعلیم و تربیت نسبت به شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی
*نقش معنوی، اسوه ای، هدایتی و تربیتی انبیاء و بزرگان دین در بیداری فطرت و کشف استعدادهای بشری
*فرآیند های شکوفایی فطرت و استعدادها منطبق بر نظام و معیار دینی
*کارکردهای هویتی دانش روانشناسی
*منزلت علم نافع، هدایت گر و توانمندساز در عرصه هویت دینی و ملی
*مقام و جایگاه عالم و معلم در اندیشه های دینی و تجربه تاریخی
*تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی و احیای هویت دینی
*ترویج و نهادینه سازی فرهنگ ولایت مداری: تولی و تبری، روحیه جهادی و انتظار
*ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف و حجاب با استقاده از مبانی و مولفه های هویتی
*کارکرد آینده‌پژوهی و پایش تحولات و هویت بخشی
*نقش کارکردی هویت دینی در شکوفایی استعدادهای تربیتی فرد وجامعه

ج :
زمینه ها و بسترهای تعلیم و تربیت در مورد شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی
*عوامل زمینه ساز تحقق شکوفایی فطرت و استعدادها با هویت دینی
*نقش تربیتی اماکن مذهبی، خانواده، نهادهای مردمی و اجتماعی درکشف استعداد های فردی و اجتماعی
*نقش و جایگاه اقتصاد در عرصه های تربیتی و هویتی
*نقش معلم (مربی) به عنوان هدایت کننده و اسوه ای امین و بصیر در فرآیند بیداری فطرت
*تربیت و کسب شایستگی‌های عام حرفه‌ای و مهارتی و هنری مولد رسانه های نوین
*نقشها و کارکردهای رسانه های نوین به ویژه فضای مجازی در بیداری فطرت و کشف استعدادهای بشری
*هویت و فرصت ها و تهدیدهای رسانه های نوین
*معارف اسلامی ، فرهنگ و اندیشه دینی
*الگوی فرهنگ دینی از منظر قرآن
*مبانی نظری فرهنگ دینی از منظر قرآن و عترت
*فرهنگ دینی در سیره رسول اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام)
*جایگاه تفکر و اندیشه در قرآن کریم
*جایگاه تفکر و اندیشه در سیره رسول اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام)
*مطالعات تطبیقی اسلام، ادیان و مذاهب
*پلورالیسم فرهنگی، اندیشه دینی
*بررسی تطبیقی اندیشه های سکولار و اندیشه دینی
*اندیشه و فرهنگ در تراث اندیشمندان اسلامی
*جایگاه فطرت در فرهنگ و اندیشه دینی
*فقه، فرهنگ و اندیشه دینی
*نقش فقه حکومتی در تحقق فرهنگ دینی؛
*تبیین مبانی فقهی فرهنگ دینی؛
*بررسی تطبیقی مباحث فقهی ولایت فقیه؛
*شاخص های فقهی فرهنگ دینی؛
*بررسی مناسبات و روابط دانش فقه و فرهنگ دینی
*کارکردهای فرهنگی و اجتماعی عبادات
*مبانی فقهی صلح و جنگ در اندیشه اسلامی
*بررسی فقهی رسانه‌های ارتباطی
*فلسفه، فرهنگ و اندیشه دینی
*فلسفه فرهنگ
*فلسفه تعلیم و تربیت دینی؛
*توسعه فرهنگی و فلسفه های مضاف
*فرهنگ دینی؛ ماهیت، قلمرو و کارکرد‌ها
*جایگاه فرهنگ در دانش کلام اسلامی
*تاریخ ، فرهنگ و اندیشه دینی
*بررسی تطبیقی تاریخی فرهنگ ها؛
*سیر تاریخی اندیشه دینی (در نظریه و عمل)؛
*بررسی اسناد تاریخی مرتبط با فرهنگ و اندیشه دینی (آرشیوسازی)
*نقش تاریخ در انتقال فرهنگی
*تأثیرات سلسله های پادشاهی بر فرهنگ و اندیشه دینی در ایران
*بررسی تاریخی خدمات متقابل اسلام و ملل مختلف
*تغییرات اندیشه اسلامی در سیر تاریخی از پیدایش تاکنون
*تأثیرات تمدن های قبل از اسلام بر اندیشه اسلامی
*تأثیرات اندیشه اسلامی بر سایر تمدن ها
*علوم سیاسی، فرهنگ و اندیشه دینی
*بررسی اندیشه های فرهنگی امام و رهبری
*نظام بین الملل و فرهنگ دینی.
*سیاست های تمدن های غربی در مبارزه با اندیشه اسلامی
*جایگاه قدرت در اندیشه دینی
*اندیشه سیاسی شیعی
*بررسی انواع حکومت از منظر اندیشه دینی
*دولت، فرهنگ و اندیشه دینی
*اصول و مبانی سیاست خارجی از دیدگاه اندیشه دینی
*علوم اجتماعی ، فرهنگ و اندیشه دینی
*جایگاه خانواده در فرهنگ دینی
*فرهنگ و قومیت ها در اندیشه دینی
*مسائل فرهنگی تمدن اسلامی
*رسانه ها و فرهنگ دینی
*خسارت‌های مادی و معنوی رسانه‌ها بر جامعه و اشخاص
*موانع و محدوديت های توسعه فرهنگ دینی
*نقش و شیوه مشاركت مردمي در توسعه فرهنگی
*مطالعه تطبیقی تجارب جهانی درتوسعه فرهنگی و فرهنگ دینی
*نقش فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه فرهنگ و اندیشه دینی
*فرهنگ و اندیشه دینی و مسائل نوظهور
*نقش فرهنگ و اندیشه دینی در ارتقاء بهداشت روانی افراد
*سلامت مبتنی بر فرهنگ و اندیشه دینی
*مدیریت روابط بین فردی و مهارت های فرهنگی
*مهارت های زندگی، فرهنگ و اندیشه دینی
*مطالعات فرهنگی زنان
*نقش زنان در توسعه فرهنگی
*تعارضات بین نقشی زنان
*نسبت نظریه ی پیشرفت زنان در فرهنگ دینی
*اختلالات فرهنگی و اجتماعی
*سبک های فرهنگی و اندیشه دینی در خانواده
*بررسی رفتارهاي اجتماعي در فرهنگ و اندیشه دینی
*نسبت الگوهای فرهنگی و اندیشه دینی
*ناهنجاری‌های فرهنگی در اندیشه دینی
*جایگاه امنيت رواني و اجتماعي در فرهنگ و اندیشه دینی
*نقش آموزه‌های دینی در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن
*سبک زندگی دینی
*مردم شناسی، فرهنگ و اندیشه دینی
*انسان شناسی، فرهنگ و اندیشه دینی
*شبکه های اجتماعی و فرهنگ دینی
*باز تعریف فرهنگ و اندیشه دینی بر اساس اقتضائات معاصر
*منزلت اجتماعی در نظام فرهنگ دینی
*بررسی تطبیقی نظام های فرهنگی با نظام فرهنگی دینی
*تعیین شاخص های نظام فرهنگ دینی
*اقتصاد، فرهنگ و اندیشه دینی
*تاثیرات اقتصادی بر فرهنگ
*اقتصاد اسلامی و فرهنگ دینی
*منابع مالی حکومتی در اندیشه دینی
*مطالعات تطبیقی مکاتب اقتصادی و نظریات اقتصاد اسلامی
*تاریخ اندیشه اقتصادی اسلام
*روش شناسی اقتصاد اسلامی
*اقتصاد خانواده در فرهنگ اسلامی
*بازار اسلامی
*اندیشه رفاه در فرهنگ اسلامی
*مدل اقتصاد اسلامی
*بانکداری اسلامی
*بیمه اسلامی
*جایگاه انسان در اقتصاد اسلامی
*الگوی مصرف اسلامی
*ساز و کارهای اقتصاد اسلامی در مواجهه با شرایط اقتصاد جهانی
*نظام هدفمند حمایتی در اسلام
*جایگاه دولت، ملت در اقتصاد اسلامی
*حقوق، فرهنگ و اندیشه دینی
*بررسی تطبیقی مبانی حقوقی در اندیشه دینی
*ظرفیت شناسی قانونی حکومت دینی
*مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل و فقه
*بررسی پیامدهای فرهنگی- اجتماعی اجرای حدود
*حقوق بشر در اندیشه دینی
*بررسی حقوقی تعاملات خارجی دولت اسلامی
*حقوق شهروندی در اندیشه دینی
*حقوق اقلیت های دینی در اسلام
*مطالعۀ تطبیقی حقوق زنان از دیدگاه اسلام و غرب
*حقوق فرهنگی؛ ماهیت، مصادیق و احکام
*مطالعه تطبیقی روابط اخلاق و حقوق از منظر اندیشه دینی و غربی
*آثار مجازات و تعزیرات اسلامی بر فرهنگ
*پیشگیری از جرم در اسلام
*حقوق خانواده در اسلام
*مالکیت فکری در اسلام
*اخلاق و عرفان، فرهنگ و اندیشه دینی
*فلسفه اخلاق
*اخلاق و حکمت صدرایی
*بررسی اندیشه های عرفانی امام و رهبری
*جنبش های معنوی غیر اصیل
*فرهنگ دینی و عرفان اسلامی
*بررسی تطبیقی نظام اخلاقی اسلامی و نظام های سکولار
*اخلاق در روابط بین‌الملل
*نقش اخلاق در امنیت روانی جامعه
*رویکردهای اخلاقی در اندیشه دینی
*مطالعه تطبیقی دیدگاه های اخلاقی اسلام و سایر ادیان
*چالش های اخلاقی در عرصه فرهنگ
*اخلاق اقتصادی- اقتصاد اخلاقی
*روان شناسی و فرهنگ و اندیشه دینی
*مبانی معرفت شناختی روان شناختی از دیدگاه اسلام
*تعامل روان و رفتار از دیدگاه دینی
*رویکردهای نوین روان شناسی معاصر از دیدگاه آموزه های دینی
*مولفه های الگوی راهبردی روان شناسی اسلامی
*تحلیل آیین های دینی از دیدگاه روان شناسی اجتماعی
*روان شناسی جنسیت در اندیشه دینی
*الگو سازی و الگوپذیری از دیدگاه اسلام
*شخصیت و هویت در اندیشه دینی
*روان شناسی مثبت گرا در اندیشه دینی
*آسیب شناسی روانی از منظر دین
*روان شناسی اخلاق دینی
*دیدگاه اسلام در روان شناسی رشد
*مبانی انسان شناختی روان شناسی از دیدگاه اسلام
*اختلالات رشدی با تکیه بر علل پیش از تولد ، حین تولد و پس از تولد
*هنر و رسانه، فرهنگ و اندیشه دینی
*اصول و مبانی هنر در اندیشه دینی
*معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی
*نظام اطلاع رسانی و تبلیغات از منظر دین
*ماهیت و کارکرد رسانه دینی
*هنرهای نمایشی از منظر دین
*تأثیر هنر در انتقال مفاهیم فرهنگی
*تأثیر فلسفه و حکمت اسلامی بر معماری اسلامی- ایرانی
*بازتاب مضمامین قرآنی بر هنر و معماری ایرانی

تاریخ‌های همایش :
آخرین مهلت ارسال مقالات: 25 دی ماه 1396

تاریخ برگزاری همایش:
14 اسفند ماه 1396
05 March 2018
مکان برگزاری همایش:
دانشگاه قم

مزایای شرکت در همایش:
*هم افزایی و تعامل با استادان و پژوهشگران برجسته بین المللی در همایش
*ارائه گواهی نامه پذیرش معتبر علمی و بین المللی
*ارائه مقاله در جایگاه بین المللی
*ارائه گواهی حضور و گواهی ارائه مقاله
*امتیاز علمی و کسب نمره کامل
*انتشار چکیده مقالات در کتابچه همایش و مجموعه مقالات پذیرفته شده به صورت CD
*امکان چاپ مقالات در ژورنال های تخصصی معتبر Scopus&ISI& ISC
*امکان نمایه سازی مقالات در پایگاه های استنادی معتبر ISC
*امکان ارایه مقاله به صورت حضوری و غیر حضوری
*امکان انتشار مقالات غیر حضوری در مجموعه مقالات همایش
 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط