گزارش همکاری دانشگاه معارف اسلامی با کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی 1396
17/09/1396

گزارش همکاری دانشگاه معارف اسلامی با کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی 1396
نخستین کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی به منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تبیین نقش مرجعیت قرآن برای علوم انسانی با همکاری نهادها، دانشگاه ها و مؤسسات مربوطه در نهم آذر ماه امسال برگزار گردید. دانشگاه معارف اسلامی که خود پیشگام این مهم بوده و در سال های گذشته آثاری در زمینه تفسیر موضوعی میان رشته ای به زیور چاپ آراسته است، در محورهای ذیل با کنگره همکاری نموده است:

1. تألیف مقاله توسط برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاه:
حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه از گروه مبانی نظری اسلام، استاد مجد فقیهی و حجج الاسلام و المسلمین دکتر مؤدب، دکتر رضایی اصفهانی، دکتر منصوری از گروه قرآن و متون اسلامی، دکتر محمد حسین دانشکیا از گروه تاریخ و تمدن اسلامی.

2. تدوین مقاله توسط دانشجویان دانشگاه:
برخی از عناوین مقالات ارائه شده توسط دانشجویان بدین شرح است:

 

عنوان مقاله

نویسنده/ نویسندگان

وضعیت تحصیلی

نقد و بررسی مقاله تفسیر دانشنامه قرآن کریم (اولیور لیمن)

بشیرزاده، داوود

  دانشجوی دکتری قرآن و متون اسلامی

بررسی تطبیقی اخلاق مبتنی بر فرضیه تکامل انواع و اخلاق برآمده از قرآن

پارسا، سعید و زهرا تدین راد

دانشجوی دکتری قرآن و متون اسلامی

روش صحیح تقسیم بیت المال با تکیه بر قرآن و سیره امیرالمؤمنین علیه السلام

پارسا، سعید

دانشجوی دکتری قرآن و متون اسلامی

جامعیت معرفتی قرآن به دیده نیازمندی های بشر

سید محمود حسینی واشان، دکتر مجید حیدری فر

دانشجوی دکتری قرآن و متون اسلامی

اهمیت تولید علم و راهکارهای پیشرفت علمی جامعه بر اساس رهنمودهای قرآن و نهج البلاغه

پور خلقی، محمود

دانشجوی کارشناسی ارشد آشنایی با منابع اسلامی

بررسی مصرف گرایی در سبک زندگی غربی از منظر قرآن

محمدی، زهرا

دانش آموخته کارشناسی ارشد آشنایی با منابع اسلامی

نظريه‏پردازى قرآن در تعالى جامعه و خروج از استضعاف نظامى و سياسى‏

تقوى زاده،‏ عليرضا و احسان ابراهيمی

 

دانشجوی کارشناسی ارشد آشنایی با منابع اسلامی

ظرفيت نظريه افعال گفتارى جهت برداشت حداكثرى از قرآن و منابع در علوم انسانى اسلامى‏

 

رستمى كيا، مجتبى

 

دانشجوى دكترى مبانى نظرى اسلام‏

 
3. ارزیابی مقالات

4. چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات تفسیری

5. ارائه پایان نامه ها و رساله های میان رشته ای قرآن و علوم انسانی
الف. رساله دکتری:

Ø عوامل موثر برفروپاشى نظام خانواده و راه‏هاى پيشگيرى و درمان آن از منظر قرآن و روايات‏
o استاد راهنما: محمّد فاكر ميبدى. استاد مشاور: قربانعلى ابراهيمى. محمود ابوترابى. پديدآور: محمد اسماعيل قاسمى طوسى‏

Ø شيوه‏هاى تربيتى مبتنى بر جنسيت و آثار آن از منظر آيات و روايات‏
o استاد راهنما: على‏نقى فقيهى. استاد مشاور: محمدعلى رضايى اصفهانى. پديدآور: سيداحمد هاشمى على‏آبادى‏

Ø بررسى تطبيقى آرامش روانى در قرآن و روانشناسى‏
o استاد راهنما: رضا مودب. استاد مشاور: هادى بهرامى احسان. على فرهادى. پديدآور: مهرداد ويس كرمى‏

Ø بررسى تطبيقى جرايم و مجازات‏ها از منظر قرآن كريم و كتاب مقدس با تاكيد بر نقد شبهات‏
o استاد راهنما: على نصيرى. استاد مشاور: حيدرعلى ميمنه جهرمى. عبدالرحيم سليمانى اردستانى. پديدآور: محمدحسين مدبّر

Ø حق حيات انسان در قرآن با تأكيد بر شبهات‏
o استاد راهنما: مصطفى محقق داماد. استاد مشاور: على نصيرى. هاشم هاشم زاده هريسى. پديدآور: حميدرضا نورى‏

Ø بررسى جايگاه معنويت قدسى در مديريت سازمانى از ديدگاه قرآن‏
o استاد راهنما: عباس على رستگار. صمصام الدين قوامى. استاد مشاور: ابراهيم كلانترى. پديدآور: على‏رضا نوبرى‏

Ø اصول كلى حاكم بر اقتصاد از منظر قرآن كريم‏
o استاد راهنما: سعيد فراهانى فرد. استاد مشاور: مهدى صادقى شاهدانى. مهدى ايزدى. پديدآور: حجت روح اللهى‏

Ø اصول اخلاق پزشكى در تمدن اسلامى و باز انديشى آن‏ها در پرتو آيات قرآن و روايات اسلامى‏
o استاد راهنما: محسن جوادى. على‏اكبر ولايتى. استاد مشاور: ابراهيم كلانترى. پديدآور: اكبر آقايانى چاوشى‏

Ø بررسى آيات نجومى با تاكيد بر پاسخ به شبهات‏
o استاد راهنما: محمدعلى رضايى اصفهانى. استاد مشاور: مهدى گلشنى. پديدآور: سيدعيسى مسترحمى‏

ب. پایان نامه ارشد:

Ø اخلاق جنسى از منظر قرآن‏
o استاد راهنما: على نصيرى. استاد مشاور: محمدعلى رضايى اصفهانى. پديدآور: منصورى‏

Ø ابعاد تربيتى قصص قرآن‏
o استاد راهنما: عبدالله موحدى محب. استاد مشاور: سيداحمد فقيهى. پديدآور: احمد بهروز چكيده‏

Ø زمينه ‏ها و پيامدهاى خودفراموشى و راه‏هاى رهايى از آن در قرآن و روايات‏
o استاد راهنما: محمد على مجد فقيهى. استاد مشاور: مجيد حيدرى فر. پديدآور: محمد حسنى‏

Ø نقش توحيد ربوبى در ايجاد آرامش روانى از منظر قرآن‏
o استاد راهنما: ابراهيم كلانترى. استاد مشاور: محمدعلى رضايى اصفهانى. پديدآور: حسين قلى پور

Ø تحليل و بررسى نقش ذكر در آرامش‏
o كارشناسى ارشد. استاد راهنما: محمدتقى فعالى. استاد مشاور: محمدمهدى صفورايى. پديدآور: سيدمصطفى موسوى‏

Ø نقش والدين در رشد شخصيت فرزند از ديدگاه قرآن‏
o استاد راهنما: ولى اله نقى پور. استاد مشاور: سيدعلى حسينى‏زاده. پديدآور: سيدمحسن حسينيان‏

Ø روش قرآن در جذب عاطفى انسان‏
o استاد راهنما: احمد عابدى. استاد مشاور: عبدالله موحدى محب. پديدآور: حبيب عفيفى‏

Ø تأثير عوامل ماوراءطبيعى بر زندگى دنيوى انسان از منظر قرآن كريم بر اساس تفسير الميزان‏
o استاد راهنما: ابراهيم كلانترى. استاد مشاور: محمدجواد فلاح. پديدآور: بتول موحدى‏

6. حضور در کنگره.
معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی زحمات همه اساتید و دانشجویان را ارج می نهد و از زحمات برگزارکنندگان کنگره به ویژه دبیر علمی کنگره جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی سپاسگزاری می نماید.
معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی

 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط