گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس
21/09/1396

کارگاه فوق در تاریخهای 15 تا 17 آذر 1396 به مدت 20 ساعت با حضور و تدریس جناب آقای دکتر صادق ملکی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و با حضور 26 نفر از دانشجویان برادر مقطع دکتری و کارشناسی ارشد برگزار گردید.
در پایان کارگاه به شرکت کنندگان در دوره گواهی شرکت در کارگاه آموزشی داده شد.
 

 


واحد کارگاههای آموزشی و نشستهای علمی
مرکز آموزشهای آزاد
دانشگاه معارف اسلامی

 

منبع خبر: آموزش ضمن خدمت

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط