گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدوین پایان نامه
28/09/1396

کارگاه فوق در تاریخهای 1،8 و 22 آذر 1396 به مدت 12 ساعت با حضور و تدریس جناب آقای دکتر دانش¬کیا عضو هیات علمی و مدیر محترم گروه تاریخ و تمدن اسلام دانشگاه معارف اسلامی و جناب آقای دکتر میرمحمدی عضو هیات علمی گروه تاریخ تمدن اسلام دانشگاه معارف اسلامی و با حضور 16 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (گرایش تاریخ و تمدن اسلام) برگزار گردید.
 

 

 

 

 


واحد کارگاههای آموزشی و نشستهای علمی
مرکز آموزشهای آزاد
دانشگاه معارف اسلامی

 

منبع خبر: آموزش ضمن خدمت

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط