جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سمیه ممیوند، مقطع کارشناسی ارشد
03/10/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه سرکار خانم سمیه ممیوند، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی، سه شنبه 1396/10/05 ساعت 12:30 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه سرکار خانم سمیه ممیوند: بررسی اندیشه، شخصیت و مواضع مقداد.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر سامانی.
استاد داور: جناب آقای دکتر محمد نصیری و جناب آقای دکتر میرمحمدی.
 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط