گزارش جلسه دفاع رساله جناب آقای سعید حسن زاده بوری آبادی
25/09/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سعید حسن زاده بوری آبادی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی چهارشنبه 22/09/1396 ساعت 10 صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید
موضوع رساله جناب آقای سعید حسن زاده بوری آبادی: رویکرد مقایسه ای به عملیات استشهادی در جنبش های شیعی و اهل سنت معاصر.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر توکلی.
استاد مشاور: حجت الاسلام والمسلمین دکتر فرمانیان .
اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارجینی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر خوانین زاده، حجت الاسلام و المسلمین دکتر باباپور .
جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از رساله و انجام اصلاحات درخواستی اساتید محترم داوران در جلسه پیش دفاع پرداخت.
در ادامه داوران محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از رساله پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به شور نشسته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت و در آخر سوگندنامه توسط دانشجو خوانده شد.

چکیده رساله:
عملیات استشهادی با توجه به اهمیت حفظ نفس، زمانی انجام می‌شود که با دیگر ابزار دفاعی متعارف دفع تجاوز ممکن نباشد. اطلاق آیات و روایات جهاد دفاعی و ترجیح دفاع و لزوم حفظ نفس، دلیل جواز این نوع عملیات است. و شاید در سده بیستم و نیز در سده کنونی واژه‌های عملیات شهادت طلبانه در ادبیات سیاسی و فقهی زیاد بکار می‌رود ولی این واژه‌ها به اندازه کافی به دست جامعه شناسان و فقیهان و روان شناسان به تفسیر گذاشته نشده است، آن هم به این علت که در دورانهای گذشته این واژه‌ها یک شکل کاملاً فردی داشته اما امروزه از این حالت فردی خارج شده و شکلی فراگیر و سازمان یافته و هدفمند در نقاط مختلف جهان اعم از ایران، فلسطین، لبنان، عراق، سوریه و... پیدا کرده است.
لذا پژوهش حاضر ضمن تعریف مفاهیم و ماهیت و ویژگیهای این گونه عملیاتها، مبانی فقهی و اندیشه‌ای این عملیاتها را بطور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار داده و سپس به طبقه بندی و دوران تأسیس و تثبیت جنبش‌هایی در میان شیعه و اهل سنت معاصر که با دو رویکرد استشهادی و یا تروریستی به دفاع از خود می‌پردازد. به عنوان وجوه مشترک اشاره شده و سپس به وجوه افتراق آنها در میان شیعه و اهل سنت پرداخته و در خاتمه نیز نتایج و راه کارها و راه حل‌های بدیل جهت برون رفت جهان اسلام از وضعیت کنونی و رسیدن به وحدت و اتحاد تا بیداری مطلوبش را به سبک علمی سالم محقق کند، پرداخته شده است.

واژگان کلیدی
عملیات استشهادی، جنبشهای شیعه، جنبشهای سنی.
 

 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط