گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای مرتضی علوی
16/10/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای مرتضی علوی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی چهارشنبه 1396/09/08 ساعت 13 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید
موضوع پایان نامه جناب آقای مرتضی علوی: بررسی تاریخی ظرفیت سازی امام صادق (ع) در عرصه فرهنگی.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر صفری.
استاد مشاور: جناب آقای دکتر سید ضیاء الدین میرمحمدی
اساتید/استاد داور: جناب آقای دکتر محمد نصیری .
جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان نامه خود پرداخت.
در ادامه داوران/داور محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به مشورت پرداخته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت شد.چکیده
مسائل فرهنگي از جمله مهم‌ترين مسائل هر جامعه به شمار مي‌آيد عوامل مختلفي از جمله باورها، ارزش‌ها و رفتارها در شکل‌گيري و تداوم فرهنگ تأثيرگذار است. امامان معصوم به عنوان رهبران ديني جامعه تشيع نقش مهمي در شکل‌گيري و پويايي فرهنگ شيعي ايفا کرده‌اند، در اين ميان نقش امام صادق (ع) به دليل فرصت‌ها و زمينه‌هاي موجود در عصر ايشان برجسته بوده است. در شرايط فرهنگي، سياسي و اجتماعي آن عصر، جامعه ظرفيت کافي براي پذيرش باورها و ارزش‌هاي اصيل ديني را نداشت. در عمل نيز توان پايبندي به آنها در جامعه اسلامي موجود نبود، لذا امام صادق(ع) به مناسبت‌هاي گوناگون درصدد ظرفيت‌‌سازي فرهنگي بر آمدند. تحقيق حاضراين سوال را که امام صادق (ع) در عرصه فرهنگي چه ظرفيت سازي‌هايي را انجام دادند، مورد بررسي قرار داده است. امام صادق (ع) اين ظرفيت‌سازي را در سه نظام باورها و شناخت ها، ارزش‌هاو گرايش‌ها و رفتارها و کردارها سازماندهي کردند و از جمله اقدامات آن حضرت (ع)، مي‌توان ظرفيت‌سازي براي توحيد باوري، پذيرش امامت اهل بيت (ع)، معرفي ارزش‌هاي ديني مثل ارزش علم و عالم و سرمايه‌گزاري روي جوانان، سعي در الگو‌سازي شيعيان از حيث اخلاق و رفتار در جامعه اسلامي را نام برد. اين پژوهش با رويکرد تاريخي و به روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده است.
واژگان کلیدی
امام صادق (ع)، ظرفيت‌‌سازي، فرهنگ،امامت، ارزش‌هاي ديني، الگوسازي.


منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط