جلسه دفاع رساله جناب آقای سید محمد موسوی خو، مقطع دکتری
14/10/1396

قابل توجه دانشجویان محترم
به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سید محمد موسوی خو، مقطع دکتری، گرایش تاریخ و تمدن اسلامی پنجشنبه 14/10/1396 ساعت 8 صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.

موضوع رساله جناب آقای سید محمد موسوی خو: نظام آموزش امامیه در عصر صفوی با تاکید بر کتاب ریاض العلماء.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر خضری.
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر علی رضائیان و جناب آقای دکتر داداش نژاد.
اساتید داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر بارانی، جناب آقای دکتر حسن حسین زاده شانه چی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد یاوری.


منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط