گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسین عموئی
17/10/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای حسین عموئی، مقطع کارشناسی¬ارشد، گرایش اخلاق¬اسلامی یکشنبه 1396/09/19 ساعت 10:30 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید
موضوع پایان نامه جناب آقای حسین عموئی: تأثیر روحیه جهادی بر اخلاق با تأکید بر سیرة شهدای روحانی دفاع مقدس.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح.
اساتید/استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرسپاه و جناب آقای دکتر فدایی.
جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان نامه خود پرداخت.
در ادامه داوران/داور محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به مشورت پرداخته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت شد.چکیده
موضوع تحقیق پیرامون تأثیر روحیه جهادی بر اخلاق با تأکید برسیره اخلاقی شهدای روحانی است. موضوعی که اگر در جامعه نهادینه شود بسیاری از مشکلات اخلاقی کاسته شده و حل خواهد شد.
ما در این تحقیق برآنیم که فضایلی را که روحیه جهادی به دنبال دارد و همچنین رذایلی را که از بین می‌برد بررسی کرده و با الگوگیری از شهدای روحانی، آن را به جامعه تزریق کنیم. زیرا فرد دارای این روحیه دیگر مثل تجار و بازرگانان عمل نمی‌کند.
البته کارکرد این روحیه این است که اگر رعایت شود در ایجاد فضائل اخلاقی، همچنین زدودن رذایل اخلاقی نقش بسزایی دارد.
این تحقیق اهدافی را دنبال می کند که نقش مهمی در سبک زندگی افرادایفا می کند از جمله:
معرفی شهدای روحانی به‌عنوان الگوی مناسب در بحث سبک زندگی اسلامی؛ بررسی نقش روحیه جهادی درکسب فضائل و دوری از رذایل اخلاقی؛ تعمیق بخشی روحیه جهادی در بین آحاد جامعه به‌عنوان یک ابزار مهم در بحث پیشرفت جامعه.
روش این پژوهش نیز توصیفی – تحلیلی است وساختار بحث به این شکل است که در فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم پرداخته می شود. در فصل دوم به بیان عناصر و مؤلفه‌های روحیه می‌پردازیم.در فصل سوم، محور بحث، تأثیر روحیه جهادی بر ایجاد فضائل خواهد بود. و درنهایت در فصل چهارم،تأثیر روحیه جهادی به زدودن و از بین بردن رذایل اخلاقی بررسی کرده و نتیجه خواهیم گرفت که انسان با توجه به دارا بودن چنین روحیه‌ای، بسیاری از فضائل را کسب کرده و بسیاری از رذایل اخلاقی را نیز از خود دور می کند. و شهدای روحانی نیز همین گونه بوده اند؛ لذا می‌توانند الگوی بسیار خوبی برای جوانان و جامعه ما باشند.
واژگان کلیدی
اخلاق، سیره، جهاد، روحیه جهادی، شهدای روحانی، فضایل، رذایل


منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط