گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد صالحی
17/10/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای محمد صالحی، مقطع کارشناسی¬ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام چهارشنبه 1396/09/08 ساعت 9 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید
موضوع پایان نامه جناب آقای محمد صالحی: هویت انسان در مکتب اگزیستانسیالیسم ونقد آن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی.
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر پناهی آزاد.
استاد مشاور: جناب آقای دکتر گرامی
اساتید/استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبداللهی.
جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان نامه خود پرداخت.
در ادامه داوران/داور محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به مشورت پرداخته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت شد.چکیده
تفکر اگزیستانسیالیسم، در انسان‌شناسی، در پی درک بی واسطه هستی انسان در عالم انضمامی است. همة متفکران اگزیستانس یکسان نمیاندیشند؛ اما اصول و مواضع مشترک میان آنها، چه در شمار و چه در اهمیت قابل توجه است. از اصول مورد اتفاق این فیلسوفان که می‌توان از آن به عنوان ارکان فلسفه اگزیستانسیالیسم یاد کرد عبارتند از: اصالت وجود، آزادی و اختیار، تفرد انسانی، اصالت تصوری و درون انگاری. اعتقاد به این اصول از انسان چهره‌ای بی‌هویت و بی‌سرشت به نمایش می‌گذارد که بدون هیچ محدودیتی می‌بایست با روش زندگی خود و افعال ارادی خود دنبال هویت بخشی به خودش باشد.
آیت‌الله جوادی آملی، با نگاه جامع و مبتنی بر قرآن، سنت و حکمت اسلامی، هستی و چیستی انسان را مورد دقت قرار داده است. از متن مبانی، دلایل و تحلیل‌های ایشان، نقدهای مبنایی و بنایی جدی و پرشماری بر انسان‌شناسی اگزیستانسیالیسم به دست می‌آید. از نظر ایشان، انسان مجموعهای از امور ملکی و ملکوتی است و ارتباط این دو در وجود انسان، شرط تحقق کمالات انسانی است. انسان با مبدء و معاد هستی ارتباطی حقیقی دارد و هویت و حقیقت متعالی او، وابسته به همین ارتباط است. آزادی، اختیار، جایگاه او در هستی و در یک کلمه «هویت حقیقی انسان» تنها در توجه و ارتباط مستمر او انسان با مبدأ وجودی خویش، یعنی حق تعالی، معنای صحیح و معقول می‌یابد. روح، فطرت، عقل و کرامت، از داشته‌های الاهی اوست و شرافت و جایگاه والای انسان در هستی، نه در فردیت و عقلانیت خود بنیاد انسانی، بلکه در توجه به حیات جاودانه و وابستگی به حقیقت غایی و غایت حقیقی هستی، یعنی خدای تعالی است. این انسان است که شایستة خلافت و متصف به کرامت است و توان تحصیل سعادت ابدی را دارد.
واژگان کلیدی
اگزیستانسیالیسم، آزادی، تفرد، فطرت، خلافت، حکمت متعالیه


منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط