گزارش جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مهناز فلاح تفتی
17/10/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم مهناز فلاح تفتی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش آشنایی با منابع اسلامی دوشنبه 1396/09/13 ساعت 19:30 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار گردید
موضوع پایان نامه سرکار خانم مهناز فلاح تفتی: راههای پیشگیری و درمان افسردگی در پرتو آیات و روایات.
استاد راهنما: جناب آقای مجد فقیهی.
استاد مشاور: سرکارخانم دکتر عباسی
اساتید/استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر مودب و حجت الاسلام و المسلمین دکتر جدیری.
جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان نامه خود پرداخت.
در ادامه داوران/داور محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به مشورت پرداخته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت شد.چکیده
الهیات کاربردی، از مسائل مهم و مورد توجه قرآن کریم است؛ به همین دلیل، متفکران مسلمان، از ابعاد متفاوتی این اوصاف را مورد توجه قرار داده‌اند.
اعتقاد و باور به اوصاف الهی می‌تواند، نقش بسزایی در زندگی انسان داشته باشد؛ ولی متأسفانه این جنبه از بحث ـ کارکرد باور به اوصاف الهی در زندگی ـ به ندرت از سوی متفکران مسلمان مورد توجه قرار گرفته است.
تحقیق حاضر، تأثیر عملی باور به اوصاف الهی در زندگی، بر اساس تفسیر المیزان علامه طباطبایی را، بررسی کرده است. باور به اوصافی مانند: علم، ربوبیت، خالقیت و...، در روابط فردی، در دو حوزه رابطه انسان با خدا و رابطه انسان با خود ـ در دو بخش مواجهه معرفتی با خود و مواجهه رفتاری با خود ـ بسیار تأثیرگذار است. هم‌چنین، توجه به اوصاف الهی در رفتارهای اجتماعی انسان، در سه حوزه اخلاق اجتماعی، رفتارهای اقتصادی و رفتارهای سیاسی می‌تواند موجب تحولات شگرفی در جامعه شود.
واژگان کلیدی
باور، اوصاف الهی، المیزان، روابط انسان.


منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط