جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدعلی اصغر میرخلیلی، مقطع دکتری
10/11/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سیدعلی اصغر میرخلیلی، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه 12/11/1396 ساعت 13:30 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای سیدعلی اصغر میرخلیلی: گونه شناسی راهبردهای آمریکا در مواجهه با بیداری اسلامی و مقایسه آن با راهبرد آمریکا در مقابله با پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد ستوده آرانی.
اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارجینی و جناب آقای دکتر ملکوتیان.
اساتید داور: جناب آقای دکتر اسماعیل خدادادی، جناب آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد هادی مفتح .
 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط