نشست"بازخوانی نظریه افول آمریکا در آثار اندیشمندان غربی" با حضور استاد حسن محمدی
17/11/1396

نشست"بازخوانی نظریه افول آمریکا در آثار اندیشمندان غربی" با حضور استاد حسن محمدی
زمان: دوشنبه 16 بهمن ماه ساعت 11
مکان: دانشگاه معارف اسلامی، سالن امام رضا علیه السلام

منبع خبر: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط