تغییر تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری
15/11/1396

بر اساس مصوبه آموزش، تاریخ برگزاری آزمون جامع دکتری به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 تیر 1397 تغییر یافت.
جهت مشاهده زمانبندی جدید، کلیک کنید.

منبع خبر: مركز اجراي آزمون

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط