گزارش جلسـه نقد کتاب درسی "تفسیر موضوعی قرآن"
19/11/1396

جلسه نقد کتاب درسی «تفسیر موضوعی قرآن کریم (دانش مدیریت در قرآن)» تألیف حجت الاسلام والمسلمین سید صمصام الدین قوامی، در روز چهارشنبه (11/11/1396) از ساعت 9:30 تا 12 توسط گروه پژوهشی قرآن و متون اسلامی در سالن امام رضا علیه السلام دانشگاه معارف اسلامی و با مشارکت کرسی های آزاد اندیشی حوزه علمیه قم برگزار شد.
پس از قرائت قرآن، دبیر علمی جلسه جناب حجت الاسلام دکتر منصوری ضمن خوش آمدگویی به اساتید و میهمانان حاضر در سالن، پیشینه و اهمیت جلسات نقد، چیستی و چرایی رویکرد تفسیر موضوعی میان رشته ای را بیان نمود و به معرفی کتاب و توان علمی نویسندة آن پرداخت. سپس با تبیین چگونگی زمان بندی جلسه، برنامه ارائه نقدها را در دو بخش ساختاری و محتوایی خواستار شد. از این رو مؤلف محترم به عنوان مقدمه جلسه، تبیینی از ضرورت، ویژگی‌ها، نقاط قوت و هندسه کتاب ارائه نمود. در مرحله بعد، نقد ساختاری هریک از ناقدین در ده دقیقه و پاسخ مؤلف در بیست دقیقه مطرح شد. در مرحله دوم هم هر یک از ناقدان گرامی در فرصت 20 دقیقه ای نقطه نظرات محتوایی خویش را ابراز نمودند. پس از آن مؤلف محترم در 25 دقیقه محورهای اصلی نقد محتوایی را پاسخ داد و در پایان داور محترم به جمع بندی و داوری مباحث ناقدین و مؤلف پرداخت.

محورهای اصلی بیانات اساتید ناقد بدین شرح است:

الف. نقاط قوت کتاب: بلند همتی و جرأت نویسنده در ارائه مبحث دقیق میان رشته ای، پر مخاطب بودن و تخصصی بودن کتاب درسی، صاحب نظریه بودن مؤلف، نو بودن رویکرد، ابتکار در نحوه ورود و خروج مباحث، قوت استدلال ها و استنادها، میان رشته ای بودن و دقت در تبیین مباحث مدیریتی و استخراج آن از آیات قرآن.
ب. اهم ایرادها و پیشنهادهای تکمیلی:
- ساختار کلی کتاب بر محورهای چهارگانه:اصول مدیریت، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی استوار است. اگر این محورها از متخصصین مدیریت گرفته شده و با همان پارادایمهای خاص آورده اید، این تحمیل به قرآن است
- در مواردی با کمترین تشابه و عدم روش مندی، بجای تفسیر، تطبیق صورت گرفته است.
- سطح مخاطب در تالیف مد نظر نبوده و برخی مطالب برای دانشجو سنگین است مثل مباحث مدیریت الهی عرش،لوح و کرسی.
پس از بیان نقدهای ناقدین، مؤلف محترم حجت الاسلام والمسلمین سید صمصام الدین قوامی ضمن تشکر از دقت نظر ناقدان محترم، برپایی جلسات نقد و بیان ایرادها را باعث پیشرفت و تکمیل کتاب دانست و به برخی از ایرادها به مقتضای وقت پاسخ داد. عمده ترین ایراد ناقدان، تحمیل و تطبیق رأی بود که مؤلف محترم در پاسخ اینگونه بیان نمود:
« تطبیق و تحمیل رأی اتفاق نیفتاده است؛ زیرا مدیریت از مقوله معاملات است که شارع اهتمامی به تأسیس موضوعات ندارد. لذا موضوعات را از اهل همان دانش گرفتیم و بعد از دسته بندی مسائل به سراغ قرآن رفتیم و استنطاق نمودیم و در چهار محور آن ها را ارائه کردیم.»
در انتها داور محترم حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضایی اصفهانی با تقدیر از سعه صدر مولف محترم، به جمع بندی نظرات پرداخت و تاکید داشت برخی از موارد نقد ناظر به نظریه مدیریت رحمانی است که از سوی مؤلف محترم مطرح شده است. لذا شایسته است در کرسی آزاد اندیشی مستقلی آن نظریه تبیین و نقد شود. برخی از موارد نقد هم با دقت در انواع روش های تفسیر قابل رفع است. البته برخی نقدها نیز وارد است و لازم است جهت ارتقاء علمی کتاب در ویراست بعدی مد نظر قرار گیرد.
و نیز به مؤلف محترم پیشنهاد شد برای تبیین بیشتر مباحث و به عنوان کتاب پشتیبان برای اساتید، کتاب کمک درسی با موضوع دانش مدیریت در قرآن را در دستور کار خویش قرار دهند.


 


 


 


 


 


 


 

منبع خبر: معاونت پژوهش

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط