تمدید طرح بخشودگی جرایم بدهکاران صندوق رفاه دانشجویان
24/11/1396

دانش آموختگانی که به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بدهکار بوده و به علت پرداخت نکردن اقساط مشمول جریمه دیر کرد شده اند، می توانند تا 5 اسفندماه با مراجعه به سامانه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی bP.swf.ir و بازپرداخت تمام باقی مانده بدهی خود از طرح بخشودگی صدرصدی جرایم دیرکرد استفاده نمایند.

منبع خبر: مديريت امور دانشجويي و فرهنگي

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط