بررسی ریشه‌های اقتصادی کشور با حضور استاد مصباحی مقدم
18/11/1396

بررسی ریشه‌های اقتصادی کشور با حضور استاد مصباحی مقدم
زمان: جمعه 20 بهمن، ساعت 18:30
مکان: دانشگاه معارف اسلامی، سالن اجتماعات


منبع خبر: بسیج اساتید