جلسه دفاع رساله جناب آقای سید حسین حسینی سروری
24/11/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای سید حسین حسینی سروری، مقطع دکتری، گرایش مبانی نظری اسلام سه شنبه 24/11/1396 ساعت 18:30 در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای سید حسین حسینی سروری: بررسی اصول روش شناختی تولید نظریه علم دینی و تحلیل الگوی ارزیابی آن.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر آیت اللهی.
اساتید مشاور: حجت الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه و حجت الاسلام والمسلمین دکتر حاجی ابراهیم.
اساتید داور: جناب آقای دکتر مجید کافی، جناب آقای دکتر ابوذر رجبی، جناب آقای دکتر سید ضیاء الدین میرمحمدی .
 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط