گزارش تصویری کارگاه آموزشی روش تدریس
26/11/1396

کارگاه فوق در تاریخهای 20 الی 22 بهمن 1396 به مدت 20 ساعت با حضور و تدریس جناب آقای دکتر صادق ملکی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و با حضور 24 نفر از دانشجویان برادر مقطع دکتری و کارشناسی ارشد برگزار گردید.
نظرسنجی های انجام شده در پایان کارگاه نشان از رضایت 100% شرکت کنندگان در دوره را داشت.
در پایان کارگاه به شرکت کنندگان در دوره گواهی شرکت در کارگاه آموزشی داده شد.
 

 


واحد کارگاههای آموزشی و نشستهای علمی
مرکز آموزشهای آزاد
دانشگاه معارف اسلامی
 

منبع خبر: آموزش ضمن خدمت

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط