گزارش جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای مهدی خدابنده لو
23/11/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاع پایان نامه جناب آقای مهدی خدابنده لو، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش آشنایی با منابع اسلامی دوشنبه 1396/11/23 ساعت 18:30 برگزار گردید
موضوع پایان نامه جناب آقای مهدی خدابنده لو: تحلیل رابطه احکام عبادی با اخلاق و تربیت در قرآن.
استاد راهنما: جناب آقای مجد فقیهی.
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر هدایتی
اساتید/استاد داور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر مؤدب.
جلسه دفاع، پس از قرائت چند آیه از کلام الله مجید و اعلام برنامه توسط استاد محترم راهنما شروع و سپس دانشجو به ارائه گزارشی از پایان نامه خود پرداخت.
در ادامه داوران/داور محترم نظرات خودشان را مطرح نمودند و بعد دانشجو و اساتید محترم راهنما و مشاور به دفاع از پایان نامه پرداختند. و سپس اساتید برای نمره دانشجو به مشورت پرداخته و بعد از آن صورتجلسه توسط استاد محترم راهنما قرائت شد.


 چكيده
احکام عبادي(عبادات)، با مسائل اخلاقي و تربيتي پيوندي وثيق و دو سويه دارد. با اين همه، گروهي از متدينان و متعبدان به احکام عبادي، از اخلاق ديني و تربيت اسلامي تهي هستند و به عبادات ظاهري و قشري بسنده مي‌کنند که پيامدهاي ناگوار ديني و دنيايي گوناگوني براي فرد و اجتماع در پي دارد، از اين رو پژوهش درباره ريشه‌هاي اين مسئله ضروري است.
عنوان تحقيق پيش روي «تحليل رابطه احكام عبادي با اخلاق و تربيت در قرآن» و روش پژوهش آن نقلي-وحياني، همچنين پردازش و تحليل داده‌ها به گونه توصيفي و تحليلي است.
بر اساس آموزه‌هاي قرآني، احکام‌ عبادي بر مسائل اخلاقی اثر مي‌گذارد. ذكر و ياد خدا، رعايت تقواي الاهي و فروتني در برابر خدا از آثار احکام عبادي در تعميق و تقويت اخلاق الاهي است. همچنين طهارت و پاکسازي، صبر و شكيبائي و مديريت هواي نفس و تعديل شهوات از آثار احکام عبادي در تعميق و تقويت اخلاق فردي است. مساوات و فقرزدايي، پايبندي به عهد و پيمان و برخورداري از امنيت نيز، از آثار احکام عبادي در تعميق و تقويت اخلاق اجتماعي است.
بر پايه آيات قرآن كريم، اخلاق نيز اثرگذار بر احکام‌ عبادي و تأمين کننده اهداف مهم تشريع عبادات همچون فلاح و رستگاري و رسيدن به قرب الاهي و بهره‌مندي از درجات عالي بهشت است. فضائل اخلاقي نظير خشيت، خشوع، تزكيه و صبر در پذيرش احكام عبادي و عمل به آن‌ها مؤثر است، چنان‌كه رذائل اخلاقي مانند هواي نفس، تبهکاري و تكبر در سرباز زدن از اطاعت خدا و اجراي احكام عبادي اثر دارد.
واژگان كليدي: احكام عبادي، حکمت عبادات، اخلاق و تربيت، آثار اخلاقي احكام عبادي، آثار عبادي مسائل اخلاقي.
 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط