جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدجواد حسن زاده مشکانی
29/11/1396

به حول و قوه الهی جلسه دفاعیه پایان نامه جناب آقای محمدجواد حسن زاده مشکانی، مقطع کارشناسی ارشد، گرایش مبانی نظری اسلام، دوشنبه 1396/11/30 ساعت 19در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد؛ لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع پایان نامه جناب آقای محمدجواد حسن زاده مشکانی: تبیین و تحلیل آموزه های امام شناسی در زیارت جامعه کبیره.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر ابوذر رجبی.
استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح.
استاد داور: جناب آقای دکتر گرامی.

 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط