جلسه دفاع رساله جناب آقای داوود فیض افرا، مقطع دکتری
29/01/1397

به حول و قوه الهی جلسه دفاع رساله جناب آقای داوود فیض افرا، مقطع دکتری، گرایش انقلاب اسلامی پنجشنبه 30/01/1397 ساعت 11 صبح در دانشگاه معارف اسلامی برگزار می گردد لذا از کلیه دانشجویان جهت شرکت در این جلسه دعوت به عمل می آید.
موضوع رساله جناب آقای داوود فیض افرا: باز تولید اندیشه های اخباری گری و پیامد های سیاسی آن بر گفتمان انقلاب اسلامی.
استاد راهنما: جناب آقای دکتر توکلی.
اساتید مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه و حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارجینی.
اساتید داور: جناب آقای دکتر موسی حقانی، حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید احمدی، جناب آقای دکتر محمد هادی فلاح زاده.
 

منبع خبر: امور پایان نامه ها

دانشجویی
آزمون
دفترچه دروس سرفصل ها
دستاورد ها
مطالب مرتبط